Pelkäätkö? Oletko väsynyt suorittaja? Oletko haitallisissa sidoksissa?

Jeesus haluaa vapauttaa sinut:

Vapaus rangaistuksesta
SYYLLISYYDESTÄ
riippuvuuden valta-200
LAIN ALTA

Raamattu sanoo: ”Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon”

Jeesus sanoo: ”Minun kuormani on keveä”

Jeesus sanoo: ”Kenet Poika tekee vapaaksi, tulee hän todella vapaaksi”

1. VAPAUS ON VAPAUTTA SYNNIN RANGAISTUKSESTA

Profeette Jesaja profetoi jo 700 ekr kuinka Vapahtaja-Messias tulee vapauttamaan kansansa synnin rangaistuksesta:

Jes 53:4-7

4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Tämä profetia toteutui n. 2000 v. sitten, kun Jeesus naulittiin Golgatan keskimmäiselle ristille.

2. VAPAUS ON VAPAUTTA SYYLLISYYDESTÄ

Hebr 10:22

22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

MEIDÄN EI TULE ETSIÄ RAUHAA OMISTA TEKEMISISTÄMME; RAAMATUN LUKEMISESTA, RUKOUKSESTA, PALVELUSTA; KILVOITUSELÄMÄSTÄMME. KAIKESSA OLEMME RIIPPUVAISIA KRISTUKSESTA.

EDELLÄ VALMISTETUT TYÖT KRISTUKSESSA, SÄILYTTÄVÄT MEIDÄT KRISTUKSEN VAPAUDESSA. MEILLÄ ON VAPAUS KRISTUKSESSA, ANTEEKSIANTAMUKSEN VAPAUS.

EMME TARVITSE HYVIÄ TEKOJA KELVATAKSEMME JUMALALLE. MUTTA HYVIÄ TEKOJA TARVITSEVAT LÄHIMMÄISEMME JA ME ITSE. NEKIN OVAT EDELLÄ VALMISTETUT. SÄILYTTÄKÄÄMME VAPAUTEMME.

MEIDÄN TULEE AINA MUISTAA, ETTÄ PELASTUKSEMME TULEE YKSIN ARMOSTA JEESUKSEN TÄYTETYN TYÖN JA UHRIVEREN KAUTTA.

Gal 5:1, 13

1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.

3. VAPAUS ON VAPAUTTA SYNNIN VALLASTA

Usein, kun puhutaan täydellisestä vapaudesta, tarkoitetaan oikeutta tehdä mitä tahansa (jos ei jää kiinni). Tai ajatellaan, että saan tehdä omalla elämälläni mitä parhaaksi näen. Kun katselemme päivittäisiä uutisia niin voimme havaita, että tällaisessa vapausajattelussa jokin ’mättää’.. Kun ihminen tekee omalla elämällään ’vapaasti’, mitä hän itse tahtoo, vahingoittaakin hän usein itseään ja lähimmäistään.

Esimerkiksi henkilö, joka ajattelee, että voin toki käyttää huumeita, koska tämä elämä on omistuksessani, huomaakin pian olevansa riippuvuusvankilassa, josta ei enää pääse irti, vaikka niin tahtoisikin, hän ei olekaan enää vapaa. Lisäksi usein suuri määrä ihmisiä hänen ympärillään on pelkojen vankilassa huumeenkäyttäjän tilan tähden.

Toinen henkilö ehkä ajattelee, että hän voi elää vapaissa suhteissa huolimatta omasta perheestään. Hän voi ajatella olevansa näin vapaa, mutta onko hän ? Miten hänen läheisensä suhtautuvat hänen elämäänsä? Onko hän todella vapaa vai onko niin, että vapaus on verho mielihalujen riippuvuudelle(vankilalle), josta jonakin päivänä joutuu maksamaan kalliin hinnan. Nykyään on valtava määrä avioeroja.. Kiitteleekö pieni avioerolapsi vanhempien vapaudesta, kun arvot on korvattu näennäisellä vapaudella?

RAAMATULLINEN VAPAUS ON VAPAUTTA, JOLLA EMME VAHINGOITA ITSEÄMME EMMEKÄ LÄHEISIÄMME.

TODELLINEN VAPAUS ON SITÄ, ETTÄ SYNNIN (MEITÄ JA LÄHIMMÄISTÄMME VAHINGOITTAVIEN TOIMINTAMALLIEN) SIJASTA VALITSEMME VAPAAEHTOISESTI SELLAISEN TAVAN ELÄÄ, JOKA EI VAHINGOITA MEITÄ EIKÄ LÄHIMMÄISTÄMME. MOTIIVINAMME ON SILLOIN VILPITÖN RAKKAUS JUMALAAN, JOKA KUMPUAA KIITOLLISESTA SYDÄMESTÄ LUOJAA KOHTAAN.

1. Piet 2:16

16. niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.

Kun tulemme uskoon saamme lahjaksi Pyhän Hengen. Jeesuksen elämä meissä alkaa näkyä Jumalan mielen mukaisena vaelluksena. Kysymys ei siis ole itsemme parantelusta vaan Jumalan työstä meissä. Tähän kuuluu myös vilpitön halu kieltäytyä synnistä. KUN lankeamme otamme jälleen Isän ojennetusta kädestä kiinni, tarraudumme Jeesuksen sovitustyöhön ja jatkamme matkaa. Pelastus on yksin uskosta ja yksin armosta. Vaelluksemme on vajavaista, mutta Kristuksen elämä meissä on täydellistä. Raamattu lupaa, että vilpittömän vaeltajan vaellus kirkastuu kirkastumistaan.

4. VAPAUS ON VAPAUTTA LAIN ALTA

Paavali varoitti Galatalaisia menemästä uudelleen lain alle. Lain alle meneminen on yksi vapautetun uskovan suurimpia uhkia. Helposti alamme omilla teoillamme ja suorituksillamme huomaamattamme etsimään Jumalan hyväksyntää, pelastusta, jonka olemme jo saaneet lahjana. Paavali sanoo galatalisille:

Gal 1:6

6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,

Gal 3

1. Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?

Emme voi pelastaa itse itseämme

Apt 13

38. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus 

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla

Tarvitsemmeko uudessa liitossa lakia?

Kyllä: Lakia tarvitaan vetämään meitä Jeesuksen luokse. Kukin meistä tulee huomaamaan, että omassa voimassamme emme voita synnin kahleita. Kun häviämme taistelun alamme janota Jumalaa, joka antoi meille vanhurskauden ja pelastuksen lahjana. Hän voi myös meidät vapauttaa meitä ja lähimmäisiämme vahingoittavista asioista.

Gal 3

24. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.

KUINKA LÖYTÄÄ VAPAUS?

Raamattu sanoo :””Kenet Poika tekee vapaaksi tulee hän todella vapaaksi””. Tämän mukaan siis olisi mahdollista löytää todellinen vapaus. ””Poika”” voisi siis toimia vapauttajana. Toisin sanoen vapaus ei siis olisikaan kiinni omista teoistamme, haluistamme ja yrittämisestämme vaan joku muu voisi vapauttaa meidät.

Edelleen Raamattu toteaa, että rakkaus on lain (esim. 10 käskyä) täyttymys, koska rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa! Raamatun mukaan siis on olemassa todellinen vapaus, joka ei vahingoita lähimmäistämme eikä meitä itseämme.

Jumala loi ihmisen elämään yhteydessään, täydellisessä paratiisissa. Ihminen sai oikeuden hallita luomakuntaa, antaa jopa eläimille niiden nimet. Ihminen kuitenkin rikkoi tämän täydellisen harmonian ja yhteyden  olemalla tottelematon Jumalaa kohtaan.  Näin ihminen menetti vapautensa ja joutui synnin orjuuteen. Tänäkin päivänä suurin osa meistä ihmisistä elää synnin orjuudessa (kuvitellussa vapaudessa).  Näin ei kuitenkaan tarvitse olla sillä Jumala, ’täydellinen rakkaus’ on valmistanut meille tien vapauteen. Niinkuin Hän aikoinaan johdatti Israelin kansan erämaan läpi ja meren halki vapauteen on hän myöskin valmistanut meille reitin vapauteen.

Kuinka syntinen ihminen voisi vapautua ja päästä yhteyteen Pyhän Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan kanssa? Raamattu sanoo edelleen : ”..ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”. Toisaalta Joh 14:ssä Jeesus sanoo : ”Minä olen, Tie, Totuus ja Elämä”. Pieni yhteenlaskutoimitus edellisistä ja huomaamme : Te tulette tuntemaan Jeesuksen ja Jeesus on tekevä teidät vapaiksi”. Siis meidän on löydettävä tie Jeesuksen luokse ja se avaa tien Isän luokse. Jeesus kehoittaakin ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. ”. Raamattu ei turhaan käytä Jeesuksesta nimitystä VAPAHTAJA !

Kertooko Raamattu meille, kuinka voimme päästä Jeesuksen luokse ja Jumalan yhteyteen?  KYLLÄ!

Esim.

Room 10:9-11
9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 
11. Sanoohan Raamattu: ””Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään.””  
tai
Hebr 10:19
19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

MIKSI JEESUKSEN VEREN KAUTTA ?

Aikaisemmin totesimme, että ihminen on syntinen (ja tekee siksi syntiä), toisaalta Jumala on pyhä ja puhdas. Mikään syntinen ja saastainen ei voisi koskaan tulla Pyhän Jumalan läheisyyteen. Siksi meidät on ensiksi puhdistettava : Meidän on saatava syntimme anteeksi tai kärsittävä synneistämme ansaitsemamme rangaistus.. Tässä vaiheessa Jeesus astuu kuvaan, HÄN KÄRSI SYNNITTÖMÄNÄ MEIDÄN SYNTIEMME RANGAISTUKSEN RAKKAUDESTA MEIHIN. TÄMÄN SOVITUSTYÖN SINÄKIN VOIT OTTAA VASTAAN USKOMALLA JEESUKSEEN JA PYYTÄMÄLLÄ HÄNTÄ TULEMAAN ELÄMÄÄSI!

Jos tämän teet, synnyt uudesti ylhäältä, kuten Jeesus selittää Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Nikodeemus-fariseukselle.

Jumala siis lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan kärsimään syntiemme rangaistuksen. Jeesus teki tämän vapaaehtoisesti rakkaudesta meihin. Jeesus eli synnittömän elämän. Näin ollen Hän ei kärsinyt omien syntiensä tähden vaan maailman syntien tähden (Joh 3:16).

Jumala ei pakota meitä, Hän ei ole tehnyt meistä robotteja. Olemme saaneet valinnanvapauden ja valtavan vastuun elämästämme. Voimme vapaasti valita hyvän ja pahan, kuoleman ja elämän välillä. Tänäkin päivänä Jumalan kutsu kaikuu teillä, kodeissa ja työpaikoilla ”ANTAKAA PELASTAA ITSENNE, MINÄ ANNAN TEILLE LEVON JA RAUHAN”.

LISÄÄ VAPAUDESTA

n. 2000 v. sitten Jeesus avasi synagoogassa satoja vuosia aiemmin profeetta Jesajan kirjoittaman kirjakäärön ja luki kansalle itsensä kautta toteutuneen ja toteutumassa olevan profetian (Jes 42:7) :

Luuk 4:18

18. ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, 

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta.”

Jeesuksen tuleminen vapauttamaan vangittuja oli jo aikojen alussa osa Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa..

– Jarkko Muhonen

 

Haluatko tilata infokirjeen?

Tietoa tapahtumista kuten isommat tilaisuudet, ruoka-avun jako ja Kaiken Kansan ruokailu.

Tilasit uutiskirjeen onnistuneesti, kiitos!