Hebr 10:22

22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Emme löydä rauhaa omien suoritustemme ja tekemistemme avulla; Emme edes Raamatun lukemisesta, rukouksesta, palvelemisesta tai kilvoituselämästämme. Olemme kaikessa riippuvaisia Jumalan armosta ja läsnäolosta elämässämme.

Eedellä valmistetut työt Kristuksessa, säilyttävät meidät Kristuksen vapaudessa. meillä on vapaus Kristuksessa, anteeksiantamuksen vapaus.

Emme tarvitse hyviä tekoja kelvataksemme Jumalalle. mutta hyviä tekoja tarvitsevat lähimmäisemme ja me itse. Nekin ovat edellä valmistetut. Säilyttäkäämme vapautemme.

Meidän tulee aina muistaa, että ihminen pelastuu yksin armosta, Jeesuksen täytetyn työn ja uhriveren kautta.

Gal 5:1, 13

1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.

Haluatko tilata infokirjeen?

Tietoa tapahtumista kuten isommat tilaisuudet, ruoka-avun jako ja Kaiken Kansan ruokailu.

Tilasit uutiskirjeen onnistuneesti, kiitos!