Raamattu sanoo :””Kenet Poika tekee vapaaksi tulee hän todella vapaaksi””. Tämän mukaan siis olisi mahdollista löytää todellinen vapaus. ””Poika”” voisi siis toimia vapauttajana. Toisin sanoen vapaus ei siis olisikaan kiinni omista teoistamme, haluistamme ja yrittämisestämme vaan joku muu voisi vapauttaa meidät.

Edelleen Raamattu toteaa, että rakkaus on lain (esim. 10 käskyä) täyttymys, koska rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa! Raamatun mukaan siis on olemassa todellinen vapaus, joka ei vahingoita lähimmäistämme eikä meitä itseämme.

Jumala loi ihmisen elämään yhteydessään, täydellisessä paratiisissa. Ihminen sai oikeuden hallita luomakuntaa, antaa jopa eläimille niiden nimet. Ihminen kuitenkin rikkoi tämän täydellisen harmonian ja yhteyden  olemalla tottelematon Jumalaa kohtaan.  Näin ihminen menetti vapautensa ja joutui synnin orjuuteen. Tänäkin päivänä suurin osa meistä ihmisistä elää synnin orjuudessa (kuvitellussa vapaudessa).  Näin ei kuitenkaan tarvitse olla sillä Jumala, ’täydellinen rakkaus’ on valmistanut meille tien vapauteen. Niinkuin Hän aikoinaan johdatti Israelin kansan erämaan läpi ja meren halki vapauteen on hän myöskin valmistanut meille reitin vapauteen.

Kuinka syntinen ihminen voisi vapautua ja päästä yhteyteen Pyhän Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan kanssa? Raamattu sanoo edelleen : ”..ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”. Toisaalta Joh 14:ssä Jeesus sanoo : ”Minä olen, Tie, Totuus ja Elämä”. Pieni yhteenlaskutoimitus edellisistä ja huomaamme : Te tulette tuntemaan Jeesuksen ja Jeesus on tekevä teidät vapaiksi”. Siis meidän on löydettävä tie Jeesuksen luokse ja se avaa tien Isän luokse. Jeesus kehoittaakin ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. ”. Raamattu ei turhaan käytä Jeesuksesta nimitystä VAPAHTAJA !

Kertooko Raamattu meille, kuinka voimme päästä Jeesuksen luokse ja Jumalan yhteyteen?  KYLLÄ!

Esim.

Room 10:9-11
9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11. Sanoohan Raamattu: ””Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään.””
tai
Hebr 10:19
19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

Haluatko tilata infokirjeen?

Tietoa tapahtumista kuten isommat tilaisuudet, ruoka-avun jako ja Kaiken Kansan ruokailu.

Tilasit uutiskirjeen onnistuneesti, kiitos!